Küresel <b class=red>Diasporalar</b>
Küresel Diasporalar

Diaspora çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiren bu kitabında Robin Cohen, dünyadaki farklı diasporaların kapsamlı ve dikkat çekici bir analizine girişiyor. Kitap, başlangıcından bu yana değişen anlamlarıyla birlikte diaspora kavramının geçirdiği değişimlerin bir değerlendirmesiyle başlıyor; Yahudi, Ermeni, Afrikalı, Çinli, Britanyalı, Hintli, Lübnanlı ve Karaiplilerden yola çıkılarak çağdaş diasporik duruma dair ayrıntılı bir değerlendirme ile...

http://koyusiyahkitap.com/kuresel-diasporalar

 
3WTURK CMS v7.0