Küreselleşme Doğu ve Batı
Küreselleşme Doğu ve Batı

Küreselleşme nedir? Acaba zaman zaman Amerikanlaşma ile karıştırılan bir şey midir? Yoksa insanlığın içine girdiği niteliksel olarak farklı ve yeni bir tarihsel aşama mıdır? Yerel ve küresel arasındaki etkileşimde yer alan unsurlar nelerdir?Bu kitapta, küreselleşme kavramı ile açıklanmaya çalışılan süreçlere dair karşılaştırmalı, geniş kapsamlı ve güçlü anlatım yer almaktadır. Konunun hem Batı hem de Doğu bağlamında ele alındığı ilk geniş...

https://koyusiyahkitap.com/kuresellesme-dogu-ve-bati

Modern Ortadoğu’da Zorunlu <b class=red>Göç</b> ve Mülksüzleştirme
Modern Ortadoğu’da Zorunlu Göç ve Mülksüzleştirme

Mülksüzleştirme ve zorunlu göç, Ortadoğu’da geçmişten günümüze bölgedeki yaşamın önemli unsurlarından birisi olmaya devam etmektedir. DawnChatty’nin elinizdeki kitabı, yirminci yüzyılın başında bir savaşın küllerinden ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntılarından yeniden inşa edilen Ortadoğu’da, yeni çizilen sınırlarla birbirinden ayrılan “mekanlar”da kendilerini anavatanlarından koparılmış mülteciler olarak bulan halkları konu almaktadır....

https://koyusiyahkitap.com/modern-ortadoguda-zorunlu-goc-ve-mulksuzlestirme

Bizans ve Müslüman Türk Anadolu’nun Doğuşu (1040-1130)
Bizans ve Müslüman Türk Anadolu’nun Doğuşu (1040-1130)

Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya gelişi, modern Türk ulusal kimlik söyleminin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Diğer yandan, Batı’da Avrupalı ulusların oluşumu ve Yakın Doğu’nun dönüşümü ile ilgili tartışmalara Anadolu Türkleri nadiren dahil edilir. Türklerin Küçük Asya’ya nüfuzu, bir tarafta yerleşik gruplar ve göçebe gruplar, diğer tarafta farklı dinsel ve etnik topluluklar arasındaki bir çatışmanın sonucu olarak değerlendirilir.Bu kitapta...

https://koyusiyahkitap.com/bizans-ve-musluman-turk-anadolunun-dogusu-1040-1130

İmparatorluk Hudutları: Rusya ve Osmanlı Arasında Kazaklar ve İmparatorluk İnşası
İmparatorluk Hudutları: Rusya ve Osmanlı Arasında Kazaklar ve İmparatorluk İnşası

İmparatorluk Hudutları, Büyük Petro döneminde Rusya’nın Don Bozkırı sınır boylarındaki emperyal yayılması ve bu bölgedeki yerel dönüşümler üzerine bir çalışmadır. Brian Boeck, Rus ve Osmanlı imparatorluklarının Kuzey Karadeniz havzasındaki rekabetini, sınırda yağmacılığa adanmış açık, demokratik, çok etnikli bir erkek kardeşliğinden Rus devletinin sınırlarını savunmaya ve ilerletmeye adanmış kapalı bir etnik topluluğa dönüşen Don...

https://koyusiyahkitap.com/imparatorluk-hudutlari-rusya-ve-osmanli-arasinda-kazaklar-ve-imparatorluk-insasi

 
3WTURK CMS v7.0