Modern Ortadoğu’da Zorunlu Göç  ve <b class=red>Mülksüzleştirme</b>
Modern Ortadoğu’da Zorunlu Göç ve Mülksüzleştirme

Mülksüzleştirme ve zorunlu göç, Ortadoğu’da geçmişten günümüze bölgedeki yaşamın önemli unsurlarından birisi olmaya devam etmektedir. Dawn Chatty’nin elinizdeki kitabı, yirminci yüzyılın başında bir savaşın küllerinden ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntılarından yeniden inşa edilen Ortadoğu’da, yeni çizilen sınırlarla birbirinden ayrılan “mekanlar”da kendilerini anavatanlarından koparılmış mülteciler olarak bulan halkları konu...

http://koyusiyahkitap.com/modern-ortadoguda-zorunlu-goc-ve-mulksuzlestirme

 
3WTURK CMS v7.0