Brian L. Davies

Texas at San Antonio Üniversitesinde Tarih Profesörü. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Chicago Üniversitesinden aldı. Rusya Tarihi alanında uzmanlaştı. Erken modern dönem Avrupa, Osmanlı ve Orta Asya tarihi üzerine ek araştırma alanları bulunan Davies, özellikle erken modern dönemde devlet inşası, madun sosyal tarihi ve kapitalist dünya sisteminin gelişiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle ilgilendi. Bu kitap dışında; State Power and Community in Early Modern Russia [Erken Modern Rusya'da Devlet Gücü ve Toplum] (Londra: Palgrave MacMillan, 2004); Empire and Military Revolution in Eastern Europe [Doğu Avrupa'da İmparatorluk ve Askeri Devrim] (Continuum, 2011) kitaplarının yazarlığını ve Warfare in Eastern Europe, 1500-1800 [Doğu Avrupa'da Savaş, 1500-1800] (Brill, 2011) adlı kitabın derlemesini yaptı. Rusya ve Doğu Avrupa'nın siyasi ve sosyal tarihi, erken modern Batı Avrupa, Darü'l-İslam, Orta Asya, askeri tarih ve karşılaştırmalı çalışmalar konularında da bağımsız çalışmalar yürütmektedir.

 
3WTURK CMS v7.0